Geologické exkurze pro kvarty

Ve dnech 14.9. a 18.9. proběhly exkurze se zaměřením na geologii pro kvartu B a kvartu A v doprovodu Mgr. Marka Romáška a Mgr. Lucie Šimkové. Počasí nám výjimečně přálo a navzdory všeobecně nevlídnému a deštivému období v půlce září jsmě měli na obou akcích slunečno a příjemně teplo. 

geo ex

Trasa vedla z Baldovce do Holštejna a dále do areálu Velká Dohoda. Ukázkou "praktické" geologie byla návštěva baldoveckého lomu. V pracovním listu byla otázka "jaká hornina se těží v baldoveckém lomu?", ovšem ani sami dotázaní pracovníci lomu nedokázali odpovědět přesněji než univerzálním odborným termínem - no přece kameň. 

Do holštejnské hospody jsme došli akorát na oběd. Již zde se ukázaly významné rozdíly v temperamentu obou kvart - jedna parta si víceméně sedla na lavice a čekala na oběd, ovšem ta druhá - hned, jak to bylo možné, začala prozkoumávat hospodské dětské atrakce, prolézačky a kolotoče.

Následoval vstup do krasové krajiny s výkladem o geologické historii i chemických pochodech. Sestoupili jsme do jeskyně Hladomorna, kde se jedna z tříd obzvlášť vyznamenala v pěveckých dovednostech. Po zhlédnutí impozantního ponoru Stará Rasovna obě exkurze zamířily k Velké Dohodě, což je zapadlý, ale dobře vybavený přírodně-zábavní areál ve stejnojmenném vápencovém lomu.

Tam jsme se s přilbami na hlavách vydali do teprve letos otevřené jeskyně, někteří se svezli na lanovce a jiní prostě lezli všude kam to nebylo výslovně zakázáno. Panovala všeobecně dobrá nálada, učitelům se dokonce podařilo částečně si ověřit jazykové dovednosti studentů (výuka tohoto předmětu je česko-anglická). Pro ročník věnovaný v biologii hlavně té neživé přírodě si těžko lze představit lepší zahájení školního roku.

Za organizační tým,
MR

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://bch.gjwprostejov.cz/
https://bch.gjwprostejov.cz/geologicke-exkurze-pro-kvarty
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému