Ekologická olympiáda 2016-17

Národní kolo Ekologické olympiády 1. - 4. června 2017 Vrchlabí

Studenti GJW vybojovali na národním kole EO ve Vrchlabí 3. místo. Obstáli výborně v silné konkurenci 17- ti družstev z celé republiky.

Družstvo GJW tvořila trojice studentů:  Pekařová Klára O8.A, Hrdličková Lenka O7.B a Kocourek Martin O6.B.

Téma letošního 22. ročníku Ekologické olympiády bylo „Biokoridory a biobariéry“.

Během čtyř dnů studenti absolvovali terénní exkurzi a plnili teoretický test a poznávačky. Tříčlenné týmy měly dále za úkol zpracovat a obhájit projekt na téma prostupnosti vodního toku pro živočichy.

Studentům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalším ročníku této soutěže.

Lakomá Šárka

diplomy eko

Národní kolo EKO 2017 Vrchlabí - Martin Kocourek, O6.B

Ve dnech 1. až 4. června 2017 se na okraji našeho nejstaršího národního parku – KRNAPu – konalo národní kolo 22. ročníku ekologické olympiády, soutěže pro středoškoláky se zájmem
o ekologii a ochranu přírody. Naše družstvo ve složení Klára Pekařová (O8.A), Lenka Hrdličková (O7.B) a Martin Kocourek (O6.B) si účast vybojovalo vítězstvím v krajském kole a již od března jsme se tak mohli těšit na příjemný čtyřdenní pobyt v Krkonoších.

Do Vrchlabí, dějiště letošního národního kola, se začátkem června sjelo celkem 17 týmů z celé České republiky. Po asi pětihodinové cestě vlakem jsme konečně dorazili na nádraží do Vrchlabí i my v doprovodu paní profesorky Šárky Lakomé. Rychle jsme se zaběhli ubytovat a po vydatném obědě následoval uvítací ceremoniál v KRTKOVI. Tedy, abychom si rozuměli, v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání, které je postaveno částečně pod zemí, a podle svého tvaru krtince má jednoduše přezdívku KRTEK.   

Hned v den příjezdu, ve čtvrtek, nás čekala v KRTKOVI „poznávačka“ živočichů, rostlin, pobytových znamení nebo dokonce hlasů ptáků. Po ní následoval docela náročný test, pro jehož správné vyplnění bylo zapotřebí nejenom ekologických či biologických znalostí, ale i zdravého selského rozumu.  

Pátek se nesl v duchu vypracovávání hlavního praktického úkolu. Jelikož letošním tématem ekologické olympiády byly biobariéry a biokoridory, měli jsme za úkol zhodnotit průchodnost Františkovského potoka pro vranku obecnou a vydru říční. K tomu bylo zapotřebí projít podél celého toku potoka (kopřivami, houštím, občas i vodou) a nasbírat data pro tvorbu prezentace, kterou jsme následující den dopoledne obhajovali před odbornou porotou.

Jelikož odpoledne nám tak vznikl volný čas, vyplnili jsme jej výletem do Špindlerova mlýna a příjemnou procházkou podél Labe s výhledem na okolní horský masív vyzdvihující se okolo nás. Pro mě, jako hor neznalého turistu (Kosíř nepočítám), to byl opravdu skvostný pohled. Na večer jsme se vyčerpaní vrátili zpět do Vrchlabí a ještě naposledy vyšli do nočních ulic.

V neděli ráno jsme se rychle sbalili a vyrazili na vyhlašování výsledků. V celkovém hodnocení jsme nakonec skončili na úžasném 3. místě. Lepší zakončení jsme si snad ani nemohli přát. Zatíženi hmotnými cenami jsme po vyhlášení s deštěm v patách spěchali zpět pro svá zavazadla a vydali jsme se na cestu domů do Prostějova.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat svým týmovým kolegyním Kláře a Lence za skvělý výkon a paní profesorce Lakomé, která s námi ty čtyři dny ve zdraví přežila. Uvidíme, co nás čeká v příštím ročníku soutěže, který se bude zabývat dřevinami rostoucími mimo les.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://bch.gjwprostejov.cz/
https://bch.gjwprostejov.cz/ekologicka-olympiada-2016-17
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému